ارائه خدمات غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلالات طیف اتیسم

شرح خدمت

این خدمت به منظور غربالگری اختلالات طیف اتیسم در کودکان 2 تا 5 ساله و تشخیص و مداخله در این اختلالات پیش بینی شده است. آزمون غربالگری از طریق بروشورهای آموزشی در اختیار خانواده ها قرار گرفته و در صورت وجود علائم مثبت، آزمون تشخیصی اجرا و در صورت قطعی شدن وجود اختلال در کودک، نسبت به تدوین برنامه مداخله ای در مرکز روزانه غیردولتی و در منزل برای کودک اقدام خواهد شد.

قوانین و مقررات خدمت

- اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( 1358): واگذاری خدمات به بخش خصوصی ماده 3 و 7

- ماده 3 و 10 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

- دستورالعمل تخصصی

هزینه ارائه خدمت

رایگان

مدارک و مستندات مورد نیاز

- مدارک شناسایی جهت غربالگری

- گواهی کمیسیون تشخیص معلولیت (جهت مداخله)

- معرفی نامه بهزیستی شهرستان ( جهت مداخله)

رویه ارائه شکایت و پیگیری

سامانه پیامکی رسیدگی به شکایات سازمان به شماره 30008530

فرم ارسال پیشنهادات و انتقادات موجود در وب سایت سازمان