میز خدمت

عنوان شرح خدمت شناسنامه خدمت گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت قوانین و مقررات خدمت هزینه ارائه خدمت فرم های مورد نیاز مدارک و مستندات مورد نیاز رویه ارائه شکایت و پیگیری لینک سامانه درخواست خدمت پیگیری کد رهگیری پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع
ارزیابی حرفه‌ای، هدایت شغلی و ارائه خدمات حرفه‌ای در کارگاه‌های تولیدی حمایتی مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
خدمات آموزش حرفه‌ای در مراکز غیردولتی به معلولین نیازمند مهارت‌آموزی مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
آموزش و اشاعه قرآن در خانه ویژه فرزندان مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
خدمات مشاوره روانشناختی، خانواده و ژنتیک به صورت حضوری، تلفنی و اینترنتی مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
ارائه حمایت‌های روانی اجتماعی پس از بلایا مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
غربالگری اضطراب کودکان 6 – 5 سال مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
غربالگری آمبلیوپی و سایر اختلالات بینایی و غربالگری اختلالات شنوایی مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
معافیت از پرداخت حق انشعاب آب، گاز و ... جهت مددجویان تحت پوشش مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر
تایید صلاحیت جهت دریافت پلاک ویژه معلولین مشاهده دانلود دانلود مشاهده مشاهده دانلود مشاهده مشاهده ثبت نظر